Säkerhet

Säkerhet är alltid viktigt i samband med bågskytte.

Våra 3D och Fälttävlingar går i välbefolkade områden, dock avlysta tävlingsområde.

Vid 3D, Jakt och Fältskytte gäller specifikt enligt regelboken: 

Vid uppdragandet av bågen får en skytt inte använda sådan teknik att pilen, enligt domares åsikt, avlossad av misstag, kan flyga över målet och bortom säkerhetszon eller säkerhetsanordning (nät, vall, etc.). Envisas en skytt efter tillsägelse att fortsätta använda sådan teknik skall denne, på uppmaning av ordföranden för tävlingsdomarna, av säkerhetsskäl omedelbart avbryta sin skjutning och lämna banan. Skytten måste vid uppdragandet sikta mot målet.

Vi uppmanar föreningarna att informera och instruera sina skyttar inför JSM så de använder korrekt teknik.

Markering av träffar.

På fälttävlan finns risk för pilstuds. Markera samtliga träffar så att efterföljande studs kan poängsättas.

Materielkontroll

Vi kommer att genomföra materielkontroll av samtliga skyttarnas utrustning.
Tag med uppsträngad båge och övrig utrustning till materielkontrollen.

Efter materielkontrollen blir ni registrerade och får ut er nummerlapp.

Tider

Kävlingetorsdag6 juli 17:30 – 20:00
Kävlingefredag7 juli 07:30 – 10:00
Lundfredag7 juli 17:30 – 20:00
Lundlördag8 juli 07:30 – 10:00
Stockamöllanlördag8 juli 17:30 – 20:00
Stockamöllansöndag9 juli 07:30 – 09:00

Coacher

Det får vara max 4 st coacher per förening och max 1 st coach per skytt, inga andra får vara inne i tävlingszonen utan godkännande från tävlingsledningen.

Boende vid tävlingsplatserna.

Vi hänvisar de som kommer med husbil eller husvagn att använda allmänna campingplatser i närheten.

Vid taveltävlingen har vi brist på parkeringsplatser. Innebära att
husvagnar och husbilar måste parkera på alternativ plats, dock på
gångavstånd till tävlingsplatsen.

Parkering

På taveltävlingen, söndagen den 9 juli, är det ont om parkeringsplatser och inte möjligt att parkera husbilar/husvagnar och större bussar vid tävlingsplatsen. Har ni ingen egen lösning för att ta er till tävlingsplatsen på annat sätt, ta kontakt med arrangörsklubben på info@stockamollans.se så hjälper vi er med en alternativ parkering i närområdet.

Fotografering

Under tävlingsdagarna kommer arrangörerna att fotografera. Om någon önskar att inte komma med på publicerade bilder, meddela tävlingsledningen.

Materielkontroll och registrering (tävlingsexpedition) är öppen på respektive
tävlingsplats:

Mat

Under JSM kommer det finnas sedvanlig bågskytteservering, med
hamburgare, korv, läsk, vatten, kaffe, kaka, kexchoklad och glass som ett litet
plus i kanten när det är varmt. 
Glutenfritt och laktosfritt alternativ kommer att finnas. 

Betalning kommer endast att ske via swish.